۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

بهره وري
مدتي است كه درگيري پروژه اي تحت عنوان به « بهره وري نيروي انساني » هستم. مطالب زيادي در اين مورد ترجمه و گردآوري كردم. مطالب مذكور با توجه به وضعيت و شرايط موجود در جامعه هيچ سنخيتي ندارد و من هم از گذاشتن مطالب در وبلاگ منصرف شدم . با خودم فكر مي كردم كه اگر در اين چهار سال آينده ميزان بهره وري افراد در سازمانها به همين منوال باشد واقعا چه بلايي بر سر سازمانها و شركتهاي ما خواهد آمد . به هر وبلاگي سر مي زنيد با توجه به مطالب موجود و نوشته ها، پي به حال و هواي دروني فرد خواهيد برد. يكي از واژه هاي كه جديدا و خيلي زياد بين دوستان به كار برده مي شود، واژه اي است تحت عنوان « در حد تيم ملي يا در حد المپيك » كه نشان دهند بيش از حد بودن چيزي مي باشد . خلاصه ، با اين توضيح خواستم بگم كه بهره وري اين سازمانهاي كه من مي بينم در حد زمينهاي خاكي شهرستان هم نيست و نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: