۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

مدرسه عشق

شعري بسيار زيبا از مجتبي كاشاني :

در مجالي که برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم
که در آن همواره اول صبح
به زباني ساده
مهر تدريس کنند
و بگويند خدا
خالق زيبايي
و سراينده ي عشق
آفريننده ماست
مهربانيست که ما را به نکويي
دانايي
زيبايي
و به خود مي خواند
جنتي دارد نزديک ، زيبا و بزرگ
دوزخي دارد – به گمانم -
کوچک و بعيد
در پي سودايي ست
که ببخشد ما را
و بفهماندمان
ترس ما بيرون از دايره رحمت اوست

در مجالي که برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و رياضي را با شعر
دين را با عرفان
همه را با تشويق تدريس کنند
لاي انگشت کسي
قلمي نگذارند
و نخوانند کسي را حيوان
و نگويند کسي را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غايب بکند
و به جز از ايمانش
هيچ کس چيزي را حفظ نبايد بکند
مغز ها پر نشود چون انبار
قلب خالي نشود از احساس
درس هايي بدهند
که به جاي مغز ، دل ها را تسخير کند
از کتاب تاريخ
جنگ را بردارند
در کلاس انشا
هر کسي حرف دلش را بزند
غير ممکن را از خاطره ها محو کنند
تا ، کسي بعد از اين
باز همواره نگويد:"هرگز"
و به آساني هم رنگ جماعت نشود
زنگ نقاشي تکرار شود
رنگ را در پاييز تعليم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگي را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خلقت خلق
کار را در کندو
و طبيعت را در جنگل و دشت
مشق شب اين باشد
که شبي چندين بار
همه تکرار کنيم :
عدل
آزادي
قانون
شادي
امتحاني بشود
که بسنجد ما را
تا بفهمند چقدر
عاشق و آگه و آدم شده ايم

در مجالي که برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم
که در آن آخر وقت
به زباني ساده
شعر تدريس کنند
و بگويند که تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما

۲ نظر:

لینک باکس مدیریت گفت...

مهلت 7روز شما در لینک باکس مدیریت به پایان رسیده است
میبایست کد لینک باکس را در وبلاگ خود قرار دهید

این لینک باکس مانند دیگر باکس ها نمیباشد
لینک باکس مدیریت میتواند به فواید وبلاگ/سایت در ارائه خدمات بهتر کمک کند زیرا این باکس کاملا تخصصی میباشد و جنبه ی عمومی ندارد یعنی هر کسی نمیتواند وبلاگ یا سایت خود را در آنجا لینک کند
هنگامی که شما لینک خود را در باکس ما قرار میدهید کمک بزرگی به افرادی که به دنبال سایت های مدیریتی برای تهیه تحقیقات ، پروژه ها و یا مقاله میگردند کرده اید
پس شما نیز در کسترش مدیریت سهیم باشید


کد را میتوانید از لینک باکس بردارید
www.modiriat-box.blogfa.com

با تشکر
لیتک باکس مدیریت

لینک باکس مدیریت گفت...

مهلت 7روز شما در لینک باکس مدیریت به پایان رسیده است
میبایست کد لینک باکس را در وبلاگ خود قرار دهید

این لینک باکس مانند دیگر باکس ها نمیباشد
لینک باکس مدیریت میتواند به فواید وبلاگ/سایت در ارائه خدمات بهتر کمک کند زیرا این باکس کاملا تخصصی میباشد و جنبه ی عمومی ندارد یعنی هر کسی نمیتواند وبلاگ یا سایت خود را در آنجا لینک کند
هنگامی که شما لینک خود را در باکس ما قرار میدهید کمک بزرگی به افرادی که به دنبال سایت های مدیریتی برای تهیه تحقیقات ، پروژه ها و یا مقاله میگردند کرده اید
پس شما نیز در کسترش مدیریت سهیم باشید


کد را میتوانید از لینک باکس بردارید
www.modiriat-box.blogfa.com

با تشکر
لیتک باکس مدیریت